Fakta om växten Aloe vera

Historia

Det finns mer än 240 olika varianter av Aloe vera och de växer huvudsakligen i de torra trakterna av Afrika, Asien, Europa och Amerika. Fyra arter anses ha ett mycket näringsrikt innehåll, varav Aloe Barbadensis Miller är den främsta och därför mest använd i de produkter som tillverkas idag. Den Aloe gel som utvinns ur växten innehåller mer än 75 näringsämnen och 200 aktiva föreningar, däribland 20 mineraler, 18 aminosyror och 12 vitaminer. Aloe vera är en av de mest näringsrika växterna i världen och har använts i tusentals år främst för dess antiinflammatoriska egenskaper och dess förmåga att snabbt tränga igenom alla våra hudlager. Det är först under senare tid som Aloe veras andra användningsområden inom t.ex. tandvården har uppmärksammats. Den Aloe Barbadensis Miller, som används i vår tandkräm är IASC-certifierad.

Certifiering / IASC

IASC står för International Aloe Science Council och är en samarbets- och kontrollorganisation för att dels skydda konsumenternas intresse, dels utgöra en kvalitetscertifiering som garanterar en viss minimikvalitet på den Aloe vera som marknadsförs ut över världen.

Vi använder endast IASC www.iasc.org godkänd Aloe vera i vår tandkräm, Aloe Vera Original The High Performance Toothpaste.

Vad används från plantan

Vid framställning av Aloe vera från Aloeplantan används ibland hela Aloebladet och ibland endast innerfilén beroende på användningsområde. Det viktigaste är kvaliteten och mängden volymprocent Aloe vera i det totala innehållet som erbjuds.

Varför fungerar Aloe vera

Aloe vera innehåller en stor samling av näringsrika beståndsdelar vars sammansatta verkan och jämvikt ger ett mer kraftfullt resultat än vad som kan förväntas av att lägga ihop de enskilda ingredienserna. Ingredienserna i Aloe vera samarbetar och ökar därigenom varandras effekt, ger en så kallad synergieffekt.

Innehållsförteckning

Aloe Vera gelén som finns inne i bladet innehåller 75 kända ingredienser

Vitaminer
Gelén innehåller ett mångfald vitaminer. De viktigaste är antioxidanterna – vitaminerna C, E och Betakaroten – föregångaren till vitamin A. Aloe vera är också en av de få plantor som innehåller vitamin B12.

Mineraler
I Aloeplantan finns en mängd mineraler som magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium och järn.

Aminosyror
Människokroppen behöver 22 aminosyror för att producera proteiner. Aloe Vera gelén innehåller 20 av dessa. Viktigast är att gelén har sju av de åtta livsviktiga aminosyror som människans kropp inte själv kan tillverka och som därför måste tillföras som mat.

Sockerarter
Aloe Veran innehåller den viktiga långa kedjan av polysackarider som påverkar immunförsvaret och ökar kroppens upptagningsförmåga. Läs mer om polysackarider längre ner på denna sida.

Enzymer
Det finns ämnen i Aloe Veran – lipaser och proteaser – som bryter ner maten och hjälper matsmältningen. Det finns också s.k. caroxypepitedius som påverkar den inflammatoriska processen.

Växtsteroider
Aloen innehåller de huvudgrupperna som har kraftfulla anti-inflammatoriska komponenter.

Lingnibu
Denna träsubstans ger Aloen dess penetrerande förmåga att tränga djupt ner i huden.

Saponiner
Aloens tvålsubstanser har starkt anti-mikrobisk effekt på bakterier, virus, svamp och jäst som candida och torsk.

Antraquinoner
De viktigaste är aloin och emodin. Dessa är tillsammans starkt smärtstillande och välkända för att motverka bakterier och virus. Antraquinoner är, i ren form, starkt laxativa.

Salicylsyra
Denna aspirinliknande komponent motverkar inflammationer och hjälper till att bryta ner döda vävnader när den används utvärtes.

Sammanfattning om vad vi vet om Aloe Vera

 • Ger kroppen näring (innehåller viktiga vitaminer, enzymer och essentiella aminosyror)
 • Tillför fukt
 • Har en naturligt renande effekt
 • Stimulerar nyproduktion av celler och påskyndar sårläkning
 • Är smärtstillande
 • Är svampdödande
 • Bryter ned död vävnad (innehåller proteolytiska enzymer)
 • Är naturligt antiinflammatorisk (innehåller växtsteroider)
 • Tränger igenom vävnad
 • Ökar blodtillströmningen till huden
 • Motverkar och lindrar klåda
 • Innehåller sex antiseptiska verkningsämnen
 • Stöder immunsystemet, särskilt med hjälp av acemannan och andra polysackarider

Polysaccharider

Polysaccharider är lika nödvändiga som tegelstenar för ett tegelhus.

Vi lever i en fientlig omgivning, utan att vi egentligen tänker på det. Varje dag utsätts vi för potentiellt farliga gifter, sjukdomar, bakterier, virus och även celler inom vår egen kropp som under ogynnsamma förhållanden kan omvandlas till cancerceller. Kroppen degenererar i takt med vår allt ökade konsumtion av näringsfattig mat.

Som tur är har vi en försvarsmekanism mot sådana fiender. Det kallas immunsystemet och kroppens fortlevnad är i högsta grad beroende av att detta system fungerar väl. När immunsystemet sviktar så sviktar även vår hälsa, vi drar på oss infektioner och andra sjukdomar. Ett immunförsvar som går på högtryck, som till exempel under stress och andra former av förtryck, är i stort behov av ett konstant flöde av näringsämnen, annars kollapsar det till slut och vi blir svårt sjuka eller ”utbrända”.

Vitaminer och mineraler är av största vikt, men det finns även andra ämnen som är lika viktiga. Aloe vera tillgodoser en mängd av dessa ämnen och kan således stimulera immunförsvaret tillbaka till en optimal nivå.

Forskning visar att få växter klarar detta bättre än aloe vera. Den innehåller de flesta, om inte alla, av de vitaminer, mineraler, aminosyror och andra otaliga ämnen, inklusive speciella, mycket viktiga sockerarter och enzymer som krävs för att kroppen ska fungera väl, så egentligen är den ett kosttillskott – en koncentrerad näringsjuice.

Det finns ingen växt som utsatts för så mycket forskning.

Skall man peka ut en ingrediens viktigare än de andra så blir det utan tvekan en sockerart som kallas mucopolysaccharider, även benämnt MPS. Poly- betyder många och hänför sig till den långkedjiga egenskapen hos sockerarten (sachariden). Sockerarten påverkar ej insulinhalten, snarare tycks den stabiliseras.

Man mäter MPS i mg/liter. Aloe vera innehåller mer MPS än någon annan känd växt.

Det är först på senare år som forskare börjat inse vilken stor roll MPS spelar i den mänskliga hälsan. De är lika nödvändiga för kroppen som tegelstenar är för ett tegelstenshus, säger forskare. Om man använder ett märke med låg halt av MPS så verkar det som aloe veran inte har någon effekt. Och i den mån man inte fått ut något av sin aloe vera så beror det antingen på detta eller att man inte tagit tillräckligt mycket. Enligt Aloe Science Council så bör man få i sig ca 1200 mg MPS per dag. Har man ett sjukdomstillstånd så bör man få i sig upp till 3000 mg. Man ser därför att det är viktigt att man får tag i en Aloe vera produkt med hög MPS-halt.

Aloe vera från kallpressade hela växter innehåller mest MPS. Vetenskaplig forskning har visat att mucopolysacchariderna är mest koncentrerade alldeles innanför skalet, där det finns 200 % mer MPS, och därför är juice från oskalade växter effektivare. Anledningen till att vissa enbart använder den inre gelén är att skalet innehåller vissa ämnen som bland annat är starkt laxerande. Den senaste tekniken för raffinering av aloe vera kan dock effektivt filtrera bort dessa ämnen. ”Aloe vera är så effektiv i sitt naturliga tillstånd att det inte finns några anledningar att spendera tid och enorma summor pengar på att framställa en syntetisk version,” säger Bob Hayward som forskat i plantans historia.

Forskare som Dr Reginald McDaniel vid Medical Center säger att ”den ökande användningen av aloe vera är ett av de viktigaste stegen i människans historia vad det gäller sjukdomsbehandling.”

”Om aloe vera upptäcktes idag, och dess uppseendeväckande botande egenskaper skulle undersökas korrekt, så skulle den hyllas som århundradets medicin,” säger Med. dr., fil. dr., Ivan E. Danhof, en av världens främsta forskare på Aloe vera.

Det är svårt att föreställa sig effekterna som en familj från liljeväxterna, besläktad med vitlök och lök, kan göra för människan. Men den mångtusenåriga erfarenheten ihop med dagens vetenskapliga forskning talar sitt tydliga språk.