Tandkrämens tillkomst

Aloe Vera Original – The High Performance Toothpaste, med 1400 ppm fluor (natriummonofluorfosfat, SMFP), började produceras 2006.  Fluorkoncentration i tandkrämen har nyligen höjts till 1500 ppm.

Vi fick först information från en tandhygienist, Marianne Andersson, som hade observerat aloeveras positiva effekt på gingivit. Vi pratade även med våra kunder här i Göteborg, som gav oss goda råd över vad en bra tandkräm bör innehålla.

Vi kontaktade också professor Dowen Birkhed på tandvårdshögskolan i Göteborg avseende vissa frågeställningar om det gick att förena aloe vera och fluor. Efter att ha tänkt över detta informerade han oss sedan om att det borde inte föreligga några hinder för att kombinera fluor och aloe vera om man använder SMFP.

Så därför förelåg ingen tvekan om att starta produktionen av ”Aloe Vera Original – The High Performance Toothpaste” med fluor.

Vi var också glada över att ett forskningsteam vid Folktandvården, Södra Älvsborg, genomförde en studie över gingivit med vår produkt. Studien har publicerats i Swedish Dental Journal 2012 (”Effekten av en tandkräm som innehåller aloe vera på etablerad gingivit”).

Många patienter lider i varierande grad av afte. Vi hoppas att tandläkarhögskolan här i Göteborg inom kort skall genomföra en studie över afte med vår tandkräm.

”Aloe Vera Original – The High Performance Toothpaste” innehåller 45% aloe vera och 1400 ppm fluor samt andra högkvalitativa ingredienser.